Ekumenický2. Kráľov20,16

2. Kráľov 20:16

Nato po­vedal Izai­áš Chiz­kijovi: Počuj slovo Hos­podina!


Verš v kontexte

15 Čo videli v tvojom paláci? , spýtal sa. Chiz­kija od­vetil: Videli všet­ko, čo v ňom je. Nebolo ničoho v mojich po­klad­niciach, čo by som im nebol ukázal. 16 Nato po­vedal Izai­áš Chiz­kijovi: Počuj slovo Hos­podina! 17 Blíži sa čas, keď všet­ko, čo sa na­chádza v tvojom paláci a čo tvoji pred­kovia do­dnes na­hromadili, bude od­vlečené do Babylonu. Ne­os­tane tu nič, vraví Hos­podin.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy riekol Izai­áš Ezechiášovi: Počuj slovo Hos­podinovo!

Evanjelický

16 Nato Izai­áš po­vedal Chiz­kijovi: Počuj slovo Hos­podinovo!

Ekumenický

16 Nato po­vedal Izai­áš Chiz­kijovi: Počuj slovo Hos­podina!

Bible21

16 Iza­iáš na to Eze­chiášovi ře­kl: „S­lyš slovo Hos­po­di­novo:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček