Ekumenický2. Kráľov20,12

2. Kráľov 20:12

V tom čase po­slal babylon­ský kráľ Beródak-Baladán, syn Baladánov, Chiz­kijovi lis­ty a dar, lebo sa do­zvedel o jeho chorobe.


Verš v kontexte

11 Prorok Izai­áš volal k Hospodinovi a on vrátil tieň na Acházových sl­nečných hodinách o desať stupňov. 12 V tom čase po­slal babylon­ský kráľ Beródak-Baladán, syn Baladánov, Chiz­kijovi lis­ty a dar, lebo sa do­zvedel o jeho chorobe. 13 Chiz­kija po­slov vy­počul a ukázal im celú klenot­nicu: strieb­ro, zlato, bal­zamy, vzác­ny olej, svoju zbroj­nicu i všet­ko, čo sa na­chádzalo v jeho po­klad­niciach. Nebolo nič, čo by im Chiz­kija nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľov­stve.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

12 V tom čase po­slal Berodach Baladán, syn Baladánov, babylon­ský kráľ, Ezechiášovi list a dar, pre­tože počul, že bol Ezechiáš ne­moc­ný.

Evanjelický

12 V tom čase babylon­ský kráľ Beródach-Baladán, syn Baladánov, po­slal Chiz­kijovi list a dar; počul totiž, že bol chorý.

Ekumenický

12 V tom čase po­slal babylon­ský kráľ Beródak-Baladán, syn Baladánov, Chiz­kijovi lis­ty a dar, lebo sa do­zvedel o jeho chorobe.

Bible21

12 V té době babylon­ský král Mar­duk-bal-adan, syn Bal-adanův, po­slal Eze­chiášovi list a dar, ne­boť slyšel, že Eze­chiáš je ne­mo­cný.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček