Ekumenický2. Kráľov20,11

2. Kráľov 20:11

Prorok Izai­áš volal k Hospodinovi a on vrátil tieň na Acházových sl­nečných hodinách o desať stupňov.


Verš v kontexte

10 Chiz­kija od­vetil: Ľahšie tieň po­stúpi o desať stupňov, než sa o desať stupňov vráti. 11 Prorok Izai­áš volal k Hospodinovi a on vrátil tieň na Acházových sl­nečných hodinách o desať stupňov. 12 V tom čase po­slal babylon­ský kráľ Beródak-Baladán, syn Baladánov, Chiz­kijovi lis­ty a dar, lebo sa do­zvedel o jeho chorobe.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy volal prorok Izai­áš k Hos­podinovi, a na­vrátil tieň po stupňoch, ktorý bol sišiel na sl­nečných hodinách Achazových, naz­pät o desať stupňov.-

Evanjelický

11 Nato volal prorok Izai­áš k Hos­podinovi a vrátil sa tieň po stupňoch, po ktorých po­stúpil, na sl­nečných hodinách Ácházových o desať stupňov.

Ekumenický

11 Prorok Izai­áš volal k Hospodinovi a on vrátil tieň na Acházových sl­nečných hodinách o desať stupňov.

Bible21

11 Pro­rok Iza­iáš pak vo­lal k Hos­po­di­nu a ten vrá­til stín se­stu­pující po Achazově scho­diš­ti o deset stupňů zpět.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček