Ekumenický2. Kráľov20,1

2. Kráľov 20:1

V tom čase Chiz­kija smr­teľne ochorel. Navštívil ho prorok Izai­áš, Ámocov syn, a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Daj do poriad­ku dom, lebo zo­mrieš, nezos­taneš nažive.


Verš v kontexte

1 V tom čase Chiz­kija smr­teľne ochorel. Navštívil ho prorok Izai­áš, Ámocov syn, a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Daj do poriad­ku dom, lebo zo­mrieš, nezos­taneš nažive. 2 Chiz­kija sa ob­rátil tvárou k stene a tak­to sa mod­lil k Hospodinovi: 3 Ach, Hos­podin, spomeň si, prosím, na to, že som ver­ne a od­dane chodil pred tebou a robil to, čo uznávaš za dob­ré. Nato sa Chiz­kija pus­til do prenikavého náreku.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

1 V tých dňoch onemoc­nel Ezechiáš na sm­rť. A prišiel k nemu Izai­áš, syn Ámosov, prorok, a riekol mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Zriaď svoj dom, lebo zo­mrieš a nebudeš žiť.

Evanjelický

1 V tých dňoch Chiz­kija ochorel na sm­rť. Prišiel k nemu prorok Izai­áš, syn Ámócov, a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Daj do poriad­ku svoj dom, lebo zo­mrieš a ne­os­taneš nažive.

Ekumenický

1 V tom čase Chiz­kija smr­teľne ochorel. Navštívil ho prorok Izai­áš, Ámocov syn, a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Daj do poriad­ku dom, lebo zo­mrieš, nezos­taneš nažive.

Bible21

1 V té době Eze­chiáš na smrt one­mo­cněl. Pro­rok Iza­iáš, syn Amo­sův, ho navštívil a ře­kl mu: „To­to praví Hos­po­din: Dej své věci do pořádku, pro­tože umřeš; ne­u­z­dravíš se.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček