Ekumenický2. Kráľov2,19

2. Kráľov 2:19

Muži toho mes­ta vraveli Elize­ovi: Ako náš pán vidí, mes­to je vhod­né na bývanie, no voda je za­morená a kraj tr­pí po­trat­mi.


Verš v kontexte

18 Po­tom sa k nemu vrátili, lebo sa zdržiaval v Jerichu. Po­vedal im: Vravel som vám pred­sa, aby ste nechodili. 19 Muži toho mes­ta vraveli Elize­ovi: Ako náš pán vidí, mes­to je vhod­né na bývanie, no voda je za­morená a kraj tr­pí po­trat­mi. 20 Po­vedal: Prines­te mi novú misu a vložte do nej soľ. Keď ju prinies­li,

späť na 2. Kráľov, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 A mužovia mes­ta po­vedali Elize­ovi: Hľa, prosím, bývať v tom­to meste je dob­re, jako vidí môj pán, ale voda je zlá, a pre­to zem pust­ne sirobou.

Evanjelický

19 Mužovia z toho mes­ta vraveli Elíze­ovi: Bývanie je v tom­to mes­te dob­ré, ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a krajina tr­pí po­trat­mi.

Ekumenický

19 Muži toho mes­ta vraveli Elize­ovi: Ako náš pán vidí, mes­to je vhod­né na bývanie, no voda je za­morená a kraj tr­pí po­trat­mi.

Bible21

19 Tamější muži Elíšovi řek­li: „Po­hleď, pro­sím, pane. V tom­to městě se dobře byd­lí, jak sám vi­díš, ale voda je špatná a zem neúrodná.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček