Ekumenický2. Kráľov2,18

2. Kráľov 2:18

Po­tom sa k nemu vrátili, lebo sa zdržiaval v Jerichu. Po­vedal im: Vravel som vám pred­sa, aby ste nechodili.


Verš v kontexte

17 Keď však do omr­zenia naliehali, pri­volil. Tak vy­slali tých päťdesiatich mužov, ktorí ho tri dni hľadali, ale nenašli. 18 Po­tom sa k nemu vrátili, lebo sa zdržiaval v Jerichu. Po­vedal im: Vravel som vám pred­sa, aby ste nechodili. 19 Muži toho mes­ta vraveli Elize­ovi: Ako náš pán vidí, mes­to je vhod­né na bývanie, no voda je za­morená a kraj tr­pí po­trat­mi.

späť na 2. Kráľov, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 A keď sa na­vrátili k ne­mu, keďže býval v Jerichu, riekol im: Či som vám ne­povedal: Nechoďte!?

Evanjelický

18 Po­tom sa vrátili k ne­mu, lebo sa zdržiaval v Jerichu. Po­vedal im: Ne­povedal som vám: Nechoďte?

Ekumenický

18 Po­tom sa k nemu vrátili, lebo sa zdržiaval v Jerichu. Po­vedal im: Vravel som vám pred­sa, aby ste nechodili.

Bible21

18 Když se pak vrá­ti­li do Je­ri­cha za Elíšou, ře­kl jim: „Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček