Ekumenický2. Kráľov2,16

2. Kráľov 2:16

a na­vrh­li mu: Tu medzi tvojimi služob­ník­mi je päťdesiat od­vážnych mužov. Môžu sa rozísť a pát­rať po tvojom pánovi, či ho Duch Hos­podina ne­od­vial a nez­hodil na nie­ktorý vrch alebo do nie­ktorého údolia. Po­vedal: Ne­treba.


Verš v kontexte

15 Keď to videli proroc­kí učeníci v protiľahlom Jerichu, rozh­lásili, že duch Eliášov spočinul na Elize­ovi. Šli ho uvítať, po­klonili sa mu až po zem 16 a na­vrh­li mu: Tu medzi tvojimi služob­ník­mi je päťdesiat od­vážnych mužov. Môžu sa rozísť a pát­rať po tvojom pánovi, či ho Duch Hos­podina ne­od­vial a nez­hodil na nie­ktorý vrch alebo do nie­ktorého údolia. Po­vedal: Ne­treba. 17 Keď však do omr­zenia naliehali, pri­volil. Tak vy­slali tých päťdesiatich mužov, ktorí ho tri dni hľadali, ale nenašli.

späť na 2. Kráľov, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 A po­vedali mu: Hľa, prosíme, je medzi tvojimi služob­ník­mi päťdesiat moc­ných mužov; nech idú, prosíme, a hľadajú tvoj­ho pána, aby ho snáď nebol nejako odniesol Duch Hos­podinov a nepohodil ho na nie­ktorom vr­chu alebo na nie­ktorej doline. A on povedal: Ne­posielaj­te!

Evanjelický

16 a po­vedali mu: Aj­hľa, medzi tvojimi služob­ník­mi je päťdesiat chlapov, udat­ných to mužov, nech idú a hľadajú tvoj­ho pána, či ho duch Hos­podinov ne­od­niesol a nehodil na nie­ktorý vrch alebo do nie­ktorého údolia. Od­vetil: Ne­posielaj­te!

Ekumenický

16 a na­vrh­li mu: Tu medzi tvojimi služob­ník­mi je päťdesiat od­vážnych mužov. Môžu sa rozísť a pát­rať po tvojom pánovi, či ho Duch Hos­podina ne­od­vial a nez­hodil na nie­ktorý vrch alebo do nie­ktorého údolia. Po­vedal: Ne­treba.

Bible21

16 se slovy: „Jsme tví služebníci!“ Po­tom řek­li: „Po­hleď, má­me tu pa­desát schopných mužů. Když dovo­líš, pošle­me je hledat tvého pá­na. Tře­ba ho Duch Hos­po­dinův vzal a upustil na něk­te­rou horu nebo do něk­terého údolí.“ „Nikam je neposílejte!“ ře­kl jim Elíša.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček