Ekumenický2. Kráľov2,13

2. Kráľov 2:13

Po­tom zdvihol plášť, ktorý padol z Eliáša, vrátil sa a za­stal na brehu Jor­dána.


Verš v kontexte

12 Elize­us to videl a kričal: Otec môj, otec môj, vozy Iz­raela a jeho jaz­da! Viac ho už ne­videl. Nato vzal svoj odev a roz­tr­hol ho na dvoje. 13 Po­tom zdvihol plášť, ktorý padol z Eliáša, vrátil sa a za­stal na brehu Jor­dána. 14 Vzal plášť, ud­rel ním na vodu a zvolal: Kde je Hos­podin, Boh Eliáša, i on sám? Keď ud­rel na vodu, rozo­stúpila sa na obe strany a Elize­us prešiel.

späť na 2. Kráľov, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 Potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý bol spadol s neho a vrátiac sa za­stál na brehu Jor­dána.

Evanjelický

13 Po­tom zo­dvihol Eliášov plášť, ktorý spadol z neho, vrátil sa a za­stal na brehu Jor­dánu.

Ekumenický

13 Po­tom zdvihol plášť, ktorý padol z Eliáša, vrátil sa a za­stal na brehu Jor­dána.

Bible21

13 Pak zve­dl plášť, který spa­dl z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na bře­hu Jordánu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček