Ekumenický2. Kráľov2,11

2. Kráľov 2:11

Ako sa tak pre­chádzali a zhovárali, ob­javil sa zrazu oh­nivý voz a oh­nivé kone. Tie od­delili oboch od seba a Eliáš sa vo vích­rici vznášal do neba.


Verš v kontexte

10 Po­vedal: Ťažko spl­niteľnú vec si žiadaš. No ak ma uvidíš, ako budem od teba vzatý, stane sa to, inak však nie. 11 Ako sa tak pre­chádzali a zhovárali, ob­javil sa zrazu oh­nivý voz a oh­nivé kone. Tie od­delili oboch od seba a Eliáš sa vo vích­rici vznášal do neba. 12 Elize­us to videl a kričal: Otec môj, otec môj, vozy Iz­raela a jeho jaz­da! Viac ho už ne­videl. Nato vzal svoj odev a roz­tr­hol ho na dvoje.

späť na 2. Kráľov, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 A stalo sa, jako tak išli po­zvoľna a shovárali sa, že hľa, oh­nivý voz a oh­nivé kone ich od­delily jed­ného od druhého, a tak vy­stúpil Eliáš vo vích­rici hore do neba.

Evanjelický

11 Zrazu, ako tak šli a zhovárali sa, od­delil ich od seba oh­nivý voz a oh­nivé kone a Eliáš vy­stúpil vo vích­rici na nebo.

Ekumenický

11 Ako sa tak pre­chádzali a zhovárali, ob­javil sa zrazu oh­nivý voz a oh­nivé kone. Tie od­delili oboch od seba a Eliáš sa vo vích­rici vznášal do neba.

Bible21

11 Šli tedy spo­lu dál a roz­mlou­va­li, když vtom je náhle roz­dě­lil oh­nivý vůz s oh­nivý­mi koni – Eliáš ve vichru vy­stou­pil do ne­be!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček