Ekumenický2. Kráľov2,10

2. Kráľov 2:10

Po­vedal: Ťažko spl­niteľnú vec si žiadaš. No ak ma uvidíš, ako budem od teba vzatý, stane sa to, inak však nie.


Verš v kontexte

9 Ako tak pre­chádzali, po­vedal Eliáš Elize­ovi: Žiadaj si, čo ti mám urobiť, prv než budem od teba vzatý. Elize­us po­vedal: Nech spočinie na mne, prosím, dvoj­násob­ný diel tvoj­ho ducha. 10 Po­vedal: Ťažko spl­niteľnú vec si žiadaš. No ak ma uvidíš, ako budem od teba vzatý, stane sa to, inak však nie. 11 Ako sa tak pre­chádzali a zhovárali, ob­javil sa zrazu oh­nivý voz a oh­nivé kone. Tie od­delili oboch od seba a Eliáš sa vo vích­rici vznášal do neba.

späť na 2. Kráľov, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Na to mu riekol: Ťažkú vec si žiadal; ale ak ma uvidíš, keď budem vzatý od teba, nech ti je tak, a jest­li nie, nebude.

Evanjelický

10 On po­vedal: Ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, ako budem vzatý od teba, stane sa ti tak, ak nie, ne­stane sa.

Ekumenický

10 Po­vedal: Ťažko spl­niteľnú vec si žiadaš. No ak ma uvidíš, ako budem od teba vzatý, stane sa to, inak však nie.

Bible21

10 „Žádáš o ne­lehkou věc,“ ře­kl mu Eliáš. „Pokud ale uvi­díš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud ne, ne­splní se.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček