Ekumenický2. Kráľov1,7

2. Kráľov 1:7

Vy­zvedal sa ich: Ako vy­zeral ten muž, čo vás stretol a hovoril vám tieto slová?


Verš v kontexte

6 Od­povedali mu: Stretol nás akýsi muž a po­vedal nám: Vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás po­slal, a od­kážte mu: Tak­to vraví Hos­podin: Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzaš o radu ek­rón­skeho boha Baál­zebúba? 7 Vy­zvedal sa ich: Ako vy­zeral ten muž, čo vás stretol a hovoril vám tieto slová? 8 Po­vedali mu: Mal plášť zo srs­ti a bed­rá pre­pásané koženým opas­kom. On na to: To bol tišbej­ský Eliáš.

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A hovoril im: Aký je spôsob muža, ktorý vám vy­šiel hore vús­trety a hovoril vám tie slová?

Evanjelický

7 On sa ich vy­zvedal: Ako vy­zeral muž, ktorý vám vy­šiel v ús­trety a hovoril vám tieto slová?

Ekumenický

7 Vy­zvedal sa ich: Ako vy­zeral ten muž, čo vás stretol a hovoril vám tieto slová?

Bible21

7 „Jak vy­pa­dal ten muž, který vám s tě­mi slovy vy­šel naproti?“ ptal se král.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček