Ekumenický2. Kráľov1,6

2. Kráľov 1:6

Od­povedali mu: Stretol nás akýsi muž a po­vedal nám: Vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás po­slal, a od­kážte mu: Tak­to vraví Hos­podin: Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzaš o radu ek­rón­skeho boha Baál­zebúba?


Verš v kontexte

5 Keď sa po­slovia vrátili, spýtal sa ich kráľ: Prečo ste už prišli späť? 6 Od­povedali mu: Stretol nás akýsi muž a po­vedal nám: Vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás po­slal, a od­kážte mu: Tak­to vraví Hos­podin: Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzaš o radu ek­rón­skeho boha Baál­zebúba? 7 Vy­zvedal sa ich: Ako vy­zeral ten muž, čo vás stretol a hovoril vám tieto slová?

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A oni mu odpovedali: Nejaký muž nám vy­šiel hore vús­trety a po­vedal nám: Iďte, vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás po­slal, a hovor­te mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Či pre­to, že niet Boha v Iz­raelovi, po­sielaš sa pýtať Bál-zebúba, boha Ek­rona? Pre­to s lože, na ktorú si vy­šiel, viacej ne­sídeš, ale is­tot­ne zo­mrieš.

Evanjelický

6 Po­vedali mu: Akýsi muž nám vy­šiel v ús­trety a po­vedal nám: Choďte, vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás po­slal, a po­vedz­te mu: Tak­to vraví Hos­podin: Či nieto Boha v Iz­raeli, že po­sielaš opytovať sa ek­rón­skeho boha Baal­zebúba? Pre­to nezídeš z lôžka, na ktorom si sa ocitol, ale is­tot­ne umrieš.

Ekumenický

6 Od­povedali mu: Stretol nás akýsi muž a po­vedal nám: Vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás po­slal, a od­kážte mu: Tak­to vraví Hos­podin: Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzaš o radu ek­rón­skeho boha Baál­zebúba?

Bible21

6 „Vyšel nám na­pro­ti je­den muž,“ od­po­vědě­li, „a ře­kl nám: ‚Vrať­te se ke krá­li, který vás po­slal, a vy­řiď­te mu: Tak praví Hos­po­din: Copak už není Bůh v Iz­rae­li, že se ne­cháváš ptát Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu? Pro­to nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček