Ekumenický2. Kráľov1,5

2. Kráľov 1:5

Keď sa po­slovia vrátili, spýtal sa ich kráľ: Prečo ste už prišli späť?


Verš v kontexte

4 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktoré si vy­šiel, už nezídeš, ale na ňom určite zo­mrieš. Nato Eliáš od­išiel. 5 Keď sa po­slovia vrátili, spýtal sa ich kráľ: Prečo ste už prišli späť? 6 Od­povedali mu: Stretol nás akýsi muž a po­vedal nám: Vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás po­slal, a od­kážte mu: Tak­to vraví Hos­podin: Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzaš o radu ek­rón­skeho boha Baál­zebúba?

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď sa na­vrátili po­slovia k ne­mu, po­vedal im: Prečo ste sa vrátili?

Evanjelický

5 Keď sa po­slovia vrátili, Achaz­ja sa ich opýtal: Prečo ste sa vrátili?

Ekumenický

5 Keď sa po­slovia vrátili, spýtal sa ich kráľ: Prečo ste už prišli späť?

Bible21

5 Když se po­s­lové vrá­ti­li zpět, král se jich ptal: „Pro­č jste se vrátili?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček