Ekumenický2. Kráľov1,18

2. Kráľov 1:18

Os­tat­né príbehy Achaz­jove i jeho čin­nosť sú po­značené v Kronike iz­rael­ských kráľov.


Verš v kontexte

16 Po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Pre­tože si vy­pravil po­slov, aby sa uchádzali o radu u ekrónskeho boha Baál­zebúba, akoby nebolo Boha v Izraeli a možnos­ti ob­rátiť sa na jeho slovo, nezídeš už z lôžka, na ktoré si vy­šiel, ale na ňom určite zo­mrieš. 17 Aj zo­mrel podľa Hos­podinov­ho slova, ktoré vy­riekol Eliáš. Keďže ne­mal syna, stal sa po ňom kráľom jeho brat Jóram, a to v druhom roku jud­ského kráľa Jórama, syna Jóšafatov­ho. 18 Os­tat­né príbehy Achaz­jove i jeho čin­nosť sú po­značené v Kronike iz­rael­ských kráľov.

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A os­tat­né deje Achaziášove, čo robil, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov Iz­raelových?

Evanjelický

18 Os­tat­né činy Achaz­jove, ktoré vy­konal, sú za­písané v Knihe letopisov iz­rael­ských kráľov.

Ekumenický

18 Os­tat­né príbehy Achaz­jove i jeho čin­nosť sú po­značené v Kronike iz­rael­ských kráľov.

Bible21

18 O ostatních Achaziášových skutcích, které vy­ko­nal, se, jak zná­mo, píše v Kro­nice iz­rael­ských králů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček