Ekumenický2. Kráľov1,17

2. Kráľov 1:17

Aj zo­mrel podľa Hos­podinov­ho slova, ktoré vy­riekol Eliáš. Keďže ne­mal syna, stal sa po ňom kráľom jeho brat Jóram, a to v druhom roku jud­ského kráľa Jórama, syna Jóšafatov­ho.


Verš v kontexte

16 Po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Pre­tože si vy­pravil po­slov, aby sa uchádzali o radu u ekrónskeho boha Baál­zebúba, akoby nebolo Boha v Izraeli a možnos­ti ob­rátiť sa na jeho slovo, nezídeš už z lôžka, na ktoré si vy­šiel, ale na ňom určite zo­mrieš. 17 Aj zo­mrel podľa Hos­podinov­ho slova, ktoré vy­riekol Eliáš. Keďže ne­mal syna, stal sa po ňom kráľom jeho brat Jóram, a to v druhom roku jud­ského kráľa Jórama, syna Jóšafatov­ho. 18 Os­tat­né príbehy Achaz­jove i jeho čin­nosť sú po­značené v Kronike iz­rael­ských kráľov.

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A tak zo­mrel podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré hovoril Eliáš, a kraľoval Jehorám mies­to neho v druhom roku Jehoráma, syna Jozafatov­ho, jud­ského kráľa, lebo ne­mal syna.

Evanjelický

17 Aj zo­mrel podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré vy­riekol Eliáš, a od druhého roku Jehóráma, syna jud­ského kráľa Jóšáfáta, stal sa mies­to neho kráľom jeho brat Jórám, lebo ne­mal syna.

Ekumenický

17 Aj zo­mrel podľa Hos­podinov­ho slova, ktoré vy­riekol Eliáš. Keďže ne­mal syna, stal sa po ňom kráľom jeho brat Jóram, a to v druhom roku jud­ského kráľa Jórama, syna Jóšafatov­ho.

Bible21

17 Achaziáš pak zemřel, jak Hos­po­din ře­kl skrze Eliáše. Neměl sy­na, a tak na jeho místě za­čal druhého roku jud­ského krále Je­ho­ra­ma, syna Jošafa­tova, kralovat Jo­ram.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček