Ekumenický2. Kráľov1,16

2. Kráľov 1:16

Po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Pre­tože si vy­pravil po­slov, aby sa uchádzali o radu u ekrónskeho boha Baál­zebúba, akoby nebolo Boha v Izraeli a možnos­ti ob­rátiť sa na jeho slovo, nezídeš už z lôžka, na ktoré si vy­šiel, ale na ňom určite zo­mrieš.


Verš v kontexte

15 Tu Hos­podinov an­jel po­vedal Eliášovi: Zo­stúp s ním, neboj sa ho! Vstal teda a šiel s ním ku kráľovi. 16 Po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Pre­tože si vy­pravil po­slov, aby sa uchádzali o radu u ekrónskeho boha Baál­zebúba, akoby nebolo Boha v Izraeli a možnos­ti ob­rátiť sa na jeho slovo, nezídeš už z lôžka, na ktoré si vy­šiel, ale na ňom určite zo­mrieš. 17 Aj zo­mrel podľa Hos­podinov­ho slova, ktoré vy­riekol Eliáš. Keďže ne­mal syna, stal sa po ňom kráľom jeho brat Jóram, a to v druhom roku jud­ského kráľa Jórama, syna Jóšafatov­ho.

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A hovoril mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Pre­to, že si po­slal po­slov pýtať sa Bál-zebúba, boha Ek­rona, jako keby nebolo Boha v Iz­raelovi, aby si sa opýtal jeho slova, pre­to s lože, na ktorú si vy­šiel, viacej nesídeš, ale is­tot­ne zo­mrieš.

Evanjelický

16 a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Pre­tože si po­slal po­slov opytovať sa ek­rón­skeho boha Baal­zebúba, ako keby v Iz­raeli nebolo Boha, ktorého sa možno opýtať na Jeho slovo, nezídeš z lôžka, na ktorom si sa ocitol, ale is­tot­ne zo­mrieš.

Ekumenický

16 Po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Pre­tože si vy­pravil po­slov, aby sa uchádzali o radu u ekrónskeho boha Baál­zebúba, akoby nebolo Boha v Izraeli a možnos­ti ob­rátiť sa na jeho slovo, nezídeš už z lôžka, na ktoré si vy­šiel, ale na ňom určite zo­mrieš.

Bible21

16 Ře­kl mu: „Tak praví Hos­po­din: Copak už není Bůh v Iz­rae­li, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vy­s­lal po­s­ly, aby se vy­ptáva­li Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu. Pro­to nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček