Ekumenický2. Kráľov1,11

2. Kráľov 1:11

Po­slal po neho zase iného veliteľa s päťdesiatčlenným od­dielom. Ten mu po­vedal: Boží muž, na kráľov roz­kaz ih­neď zíď dolu!


Verš v kontexte

10 Eliáš od­povedal veliteľovi päťdesiatčlen­ného od­dielu: Ak som Boží muž, nech spad­ne oheň z neba a po­hl­tí teba i tvoj päťdesiatčlen­ný od­diel. Vtom spadol z neba oheň a po­hl­til ho i s oddielom. 11 Po­slal po neho zase iného veliteľa s päťdesiatčlenným od­dielom. Ten mu po­vedal: Boží muž, na kráľov roz­kaz ih­neď zíď dolu! 12 Eliáš však od­povedal: Ak som Boží muž, nech oheň spad­ne z neba a po­hl­tí ťa i s oddielom. Vtom spadol z neba Boží oheň a po­hl­til ho i s päťdesiatčlenným od­dielom.

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Opät po­slal k nemu iného veliteľa nad päťdesiatimi i jeho päťdesiatich, ktorý od­povedajúc vravel mu: Mužu Boží, tak­to hovorí kráľ: Sídi rých­le!

Evanjelický

11 Tu opäť po­slal k nemu iného veliteľa nad päťdesiatimi s jeho päťdesiatinou. Ten vy­stúpil a hovoril mu: Muž Boží, kráľ roz­kazuje: Zíď rých­lo dolu!

Ekumenický

11 Po­slal po neho zase iného veliteľa s päťdesiatčlenným od­dielom. Ten mu po­vedal: Boží muž, na kráľov roz­kaz ih­neď zíď dolu!

Bible21

11 Král tedy na něj po­slal dalšího ve­li­te­le s pa­desá­ti vo­jáky. Ten za ním vy­le­zl a přikázal mu: „­Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček