Ekumenický2. Korintským6,5

2. Korintským 6:5

v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch,


Verš v kontexte

4 ale vo všet­kom sa od­porúčame ako Boží služob­níci: vo veľkej tr­pez­livos­ti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, 5 v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, 6 v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej lás­ke,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 v úderoch, v žalároch, v ne­pokojoch, v prácach, v bdeniach, v pôs­toch,

Evanjelický

5 ranách, väzeniach, ne­pokojoch, námahách, bdeniach, pôs­toch,

Ekumenický

5 v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch,

Bible21

5 v ranách, vězeních a zmat­cích, ve vy­čerpáních, bděních a hla­dověních,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček