Ekumenický2. Korintským6,18

2. Korintským 6:18

a budem vám Ot­com a vy mi budete syn­mi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.


Verš v kontexte

16 Ako pat­rí k sebe Boží chrám a mod­ly? My sme pred­sa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich pre­bývať a medzi nimi pre­chádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 17 Pre­to vy­j­dite spomedzi nich a od­deľte sa, hovorí Pán, nečis­tého sa nedotýkaj­te a ja vás prij­mem 18 a budem vám Ot­com a vy mi budete syn­mi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

18 a budem vám za Ot­ca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.

Evanjelický

18 budem vám ot­com, a vy budete mi syn­mi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.

Ekumenický

18 a budem vám Ot­com a vy mi budete syn­mi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.

Bible21

18 „Já pak budu váš Otec a vy mí synové a dcery, praví Vše­mo­hou­cí Pán.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček