Ekumenický2. Korintským6,15

2. Korintským 6:15

A aký je súlad Kris­ta s Beliálom, a aký má podiel veriaci s neveriacim?


Verš v kontexte

14 Neťahaj­te cudzie jar­mo s neveriacimi! Veď čo má spravod­livosť spoločné s neprávosťou a aké spoločen­stvo má svet­lo s tmou? 15 A aký je súlad Kris­ta s Beliálom, a aký má podiel veriaci s neveriacim? 16 Ako pat­rí k sebe Boží chrám a mod­ly? My sme pred­sa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich pre­bývať a medzi nimi pre­chádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 A jaký sú­hlas Kris­ta s Beliálom? Alebo jaký má podiel ver­ný s ne­ver­ným?

Evanjelický

15 Aká zhoda medzi Kris­tom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s ne­veriacim?

Ekumenický

15 A aký je súlad Kris­ta s Beliálom, a aký má podiel veriaci s neveriacim?

Bible21

15 Jaká je shoda Krista s Be­liálem? Co mají věřící a ne­věřící spo­lečné?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček