Ekumenický2. Korintským6,14

2. Korintským 6:14

Neťahaj­te cudzie jar­mo s neveriacimi! Veď čo má spravod­livosť spoločné s neprávosťou a aké spoločen­stvo má svet­lo s tmou?


Verš v kontexte

13 Ako k deťom hovorím: Od­vďačte sa a aj vy ot­vor­te svoje srd­cia! 14 Neťahaj­te cudzie jar­mo s neveriacimi! Veď čo má spravod­livosť spoločné s neprávosťou a aké spoločen­stvo má svet­lo s tmou? 15 A aký je súlad Kris­ta s Beliálom, a aký má podiel veriaci s neveriacim?

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

14 Neťahaj­te cudzieho jar­ma s ne­veriacimi. Lebo čo má spoločného spraved­livosť s ne­právosťou? Alebo jaké je obecenstvo svet­la s tem­nosťou?

Evanjelický

14 Neťahaj­te cudzie jar­mo s ne­veriacimi, lebo čo má spravod­livosť spoločné s ne­právosťou? Alebo aké je spoločen­stvo svet­la s tmou?

Ekumenický

14 Neťahaj­te cudzie jar­mo s neveriacimi! Veď čo má spravod­livosť spoločné s neprávosťou a aké spoločen­stvo má svet­lo s tmou?

Bible21

14 Ne­spřahej­te se s ne­věřící­mi. Jaký může být spo­lek sprave­dlnosti s ne­pravostí? Jaký může mít vztah svět­lo s temno­tou?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček