Ekumenický2. Korintským6,13

2. Korintským 6:13

Ako k deťom hovorím: Od­vďačte sa a aj vy ot­vor­te svoje srd­cia!


Verš v kontexte

12 V našom srd­ci ne­máte nedos­tatok mies­ta, ale vy sami sa vo svojom vnút­ri uzat­várate. 13 Ako k deťom hovorím: Od­vďačte sa a aj vy ot­vor­te svoje srd­cia! 14 Neťahaj­te cudzie jar­mo s neveriacimi! Veď čo má spravod­livosť spoločné s neprávosťou a aké spoločen­stvo má svet­lo s tmou?

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale tú is­tú od­platu, jako deťom hovorím, rozšír­te sa i vy!

Evanjelický

13 Ako deťom hovorím: Od­vďačte sa nám aj vy, rozšír­te srd­cia!

Ekumenický

13 Ako k deťom hovorím: Od­vďačte sa a aj vy ot­vor­te svoje srd­cia!

Bible21

13 Řeknu vám to jako vlastním dě­tem: Na oplátku se teď otevřete vy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček