Ekumenický2. Korintským6,12

2. Korintským 6:12

V našom srd­ci ne­máte nedos­tatok mies­ta, ale vy sami sa vo svojom vnút­ri uzat­várate.


Verš v kontexte

11 Korinťania, ot­vorene sme k vám hovorili svojimi ús­tami a naše srd­ce sa rozšírilo pre vás. 12 V našom srd­ci ne­máte nedos­tatok mies­ta, ale vy sami sa vo svojom vnút­ri uzat­várate. 13 Ako k deťom hovorím: Od­vďačte sa a aj vy ot­vor­te svoje srd­cia!

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

12 Nie ste sov­rení v nás, ale ste sov­rení vo svojich vnútor­nos­tiach.

Evanjelický

12 nie vám je tes­no u nás, ale vo vašom srd­ci je tes­no.

Ekumenický

12 V našom srd­ci ne­máte nedos­tatok mies­ta, ale vy sami sa vo svojom vnút­ri uzat­várate.

Bible21

12 Ne­by­li jste ná­mi ni­jak utlačováni – jste to vy, kdo po­tlačuje své city k nám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček