Ekumenický2. Korintským6,11

2. Korintským 6:11

Korinťania, ot­vorene sme k vám hovorili svojimi ús­tami a naše srd­ce sa rozšírilo pre vás.


Verš v kontexte

10 ako za­rmucovaní, no pred­sa sa radujeme, ako chudob­ní, a pred­sa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič ne­majú, a pred­sa majú všet­ko. 11 Korinťania, ot­vorene sme k vám hovorili svojimi ús­tami a naše srd­ce sa rozšírilo pre vás. 12 V našom srd­ci ne­máte nedos­tatok mies­ta, ale vy sami sa vo svojom vnút­ri uzat­várate.

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 Naše ús­ta sú ot­vorené k vám, ó, Korinťania; naše srd­ce je rozšírené!

Evanjelický

11 Naše ús­ta sú vám ot­vorené, Korint­skí, naše srd­ce rozšírené;

Ekumenický

11 Korinťania, ot­vorene sme k vám hovorili svojimi ús­tami a naše srd­ce sa rozšírilo pre vás.

Bible21

11 Mluví­me k vám otevřeně, drazí Ko­rin­tští, naše srd­ce je dokořán!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček