Ekumenický2. Korintským6,10

2. Korintským 6:10

ako za­rmucovaní, no pred­sa sa radujeme, ako chudob­ní, a pred­sa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič ne­majú, a pred­sa majú všet­ko.


Verš v kontexte

9 ako ne­známi, a pred­sa dob­re známi, ako umierajúci a, hľa, žijeme, ako kar­haní, a pred­sa nie sme vy­daní smr­ti, 10 ako za­rmucovaní, no pred­sa sa radujeme, ako chudob­ní, a pred­sa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič ne­majú, a pred­sa majú všet­ko. 11 Korinťania, ot­vorene sme k vám hovorili svojimi ús­tami a naše srd­ce sa rozšírilo pre vás.

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 jako smut­ní, avšak vždyc­ky sa radujúci; jako chudob­ní, ale mnohých obohacujúci; jako ničoho ne­majúci, a všet­ko v moci majúci.

Evanjelický

10 ako smut­ní, ale vždy veselí; ako chudob­ní, a pred­sa mnohých obohacujúci; ako nič ne­majúci, a pred­sa všet­ko v moci majúci.

Ekumenický

10 ako za­rmucovaní, no pred­sa sa radujeme, ako chudob­ní, a pred­sa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič ne­majú, a pred­sa majú všet­ko.

Bible21

10 jako za­rmou­cení, stále se však ra­dující, jako chudí, avšak mno­hé obo­hacující, jako nic ne­mající, a při­tom všech­no vlastnící.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček