Ekumenický2. Korintským5,20

2. Korintským 5:20

V mene Kris­ta sme po­slaní a cez nás akoby Boh na­pomínal. V mene Kris­ta vás prosíme: Zmier­te sa s Bohom!


Verš v kontexte

19 Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Ne­počítal ľuďom ich pre­vinenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. 20 V mene Kris­ta sme po­slaní a cez nás akoby Boh na­pomínal. V mene Kris­ta vás prosíme: Zmier­te sa s Bohom! 21 Toho, ktorý ne­poz­nal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravod­livosťou.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

20 Tedy za Kris­ta po­sols­tvujeme, jako čo by sám Bôh na­pomínal skr­ze nás, prosíme za Kris­ta, smier­te sa s Bohom!

Evanjelický

20 Mies­to Kris­ta sme teda po­slovia, akoby (vás) Boh na­pomínal skr­ze nás. Mies­to Kris­ta prosíme: Zmier­te sa s Bohom!

Ekumenický

20 V mene Kris­ta sme po­slaní a cez nás akoby Boh na­pomínal. V mene Kris­ta vás prosíme: Zmier­te sa s Bohom!

Bible21

20 Pro­to tedy jako Kri­stovi velvy­s­lan­ci pro­sí­me na místě Kri­stově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiř­te se s Bo­hem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček