Ekumenický2. Korintským3,9

2. Korintským 3:9

Ak bola teda služba od­súdenia sláv­nou, omnoho viac oplýva slávou služba ospravedl­nenia.


Verš v kontexte

8 o čo sláv­nejšia bude služba Ducha? 9 Ak bola teda služba od­súdenia sláv­nou, omnoho viac oplýva slávou služba ospravedl­nenia. 10 Lebo to, čo bolo raz sláv­ne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo ak bola služba od­súdenia sláv­na, služba spraved­livos­ti je o mnoho sláv­nejšia!

Evanjelický

9 A keď už služba od­súdenia bola sláv­na, o čo sláv­nejšia je služba ospravedl­nenia?

Ekumenický

9 Ak bola teda služba od­súdenia sláv­nou, omnoho viac oplýva slávou služba ospravedl­nenia.

Bible21

9 Jest­liže služ­ba vedou­cí k od­sou­zení mě­la svou slávu, služ­ba sprave­dlnosti má slávu ne­srovna­telně větší!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček