Ekumenický2. Korintským3,6

2. Korintským 3:6

ktorý nás urobil schop­nými byť služob­ník­mi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha; lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje.


Verš v kontexte

5 Nie že by sme boli schop­ní sami od seba niečo vy­mys­lieť akoby z nás, ale naša schop­nosť je z Boha, 6 ktorý nás urobil schop­nými byť služob­ník­mi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha; lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje. 7 Ak teda služba smr­ti vy­rytá pís­menami do kameňa bola taká sláv­na, že synovia Iz­raela ne­moh­li hľadieť Mojžišovi do tváre pre jej jas, aj keď po­minuteľný,

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorý nás aj učinil do­statočných za služobníkov novej sm­luvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje.

Evanjelický

6 On nás uspôsobil, aby sme boli služob­ník­mi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje.

Ekumenický

6 ktorý nás urobil schop­nými byť služob­ník­mi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha; lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje.

Bible21

6 který nás uči­nil způso­bi­lý­mi služebníky Nové smlou­vy – ne li­te­ry, ale Du­cha. Li­te­ra to­tiž za­bíjí, ale Duch oživuje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček