Ekumenický2. Korintským3,13

2. Korintským 3:13

nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Iz­raela nez­badali koniec tej po­minuteľnej žiary.


Verš v kontexte

12 Keď teda máme takúto nádej, vy­stupujeme s plnou ot­vorenosťou, 13 nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Iz­raela nez­badali koniec tej po­minuteľnej žiary. 14 Ich myseľ však na tom otupela. Až do dnešného dňa totiž os­táva ten is­tý závoj pri čítaní Starej zmluvy, a nie je od­halený, pre­tože iba v Kristovi sa od­straňuje.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 a nie ako Mojžiš, k­torý kládol zás­teru na svoju tvár, aby nehľadeli synovia Iz­raelovi na koniec toho, čo išlo po­minúť.

Evanjelický

13 a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia iz­rael­skí nehľadeli na koniec toho, čo bolo po­minuteľné.

Ekumenický

13 nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Iz­raela nez­badali koniec tej po­minuteľnej žiary.

Bible21

13 ne jako Mo­jžíš, který si za­krýval tvář rouškou, aby synové Iz­rae­le ne­po­zo­rova­li ko­nec to­ho, co mělo po­mi­nout.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček