Ekumenický2. Korintským3,12

2. Korintským 3:12

Keď teda máme takúto nádej, vy­stupujeme s plnou ot­vorenosťou,


Verš v kontexte

11 Veď ak je sláv­ne to, čo je po­minuteľné, omnoho sláv­nejšie je to, čo zo­stáva. 12 Keď teda máme takúto nádej, vy­stupujeme s plnou ot­vorenosťou, 13 nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Iz­raela nez­badali koniec tej po­minuteľnej žiary.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Majúc tedy takú nádej po­užívame veľkú smelosť,

Evanjelický

12 Keď teda takúto nádej máme, počíname si cel­kom ot­vorene,

Ekumenický

12 Keď teda máme takúto nádej, vy­stupujeme s plnou ot­vorenosťou,

Bible21

12 Právě díky této na­dě­ji jsme tak směle otevření,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček