Ekumenický2. Korintským3,11

2. Korintským 3:11

Veď ak je sláv­ne to, čo je po­minuteľné, omnoho sláv­nejšie je to, čo zo­stáva.


Verš v kontexte

10 Lebo to, čo bolo raz sláv­ne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu. 11 Veď ak je sláv­ne to, čo je po­minuteľné, omnoho sláv­nejšie je to, čo zo­stáva. 12 Keď teda máme takúto nádej, vy­stupujeme s plnou ot­vorenosťou,

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo ak to po­minuteľné skr­ze slávu, tým viac to, čo tr­vá, v sláve.

Evanjelický

11 Veď keď je sláv­ne, čo sa po­minie, omnoho sláv­nejšie je, čo zo­stáva.

Ekumenický

11 Veď ak je sláv­ne to, čo je po­minuteľné, omnoho sláv­nejšie je to, čo zo­stáva.

Bible21

11 Jest­liže to po­míjející přišlo se slávou, oč slavnější je to, co zůstává!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček