Ekumenický2. Korintským3,10

2. Korintským 3:10

Lebo to, čo bolo raz sláv­ne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu.


Verš v kontexte

9 Ak bola teda služba od­súdenia sláv­nou, omnoho viac oplýva slávou služba ospravedl­nenia. 10 Lebo to, čo bolo raz sláv­ne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu. 11 Veď ak je sláv­ne to, čo je po­minuteľné, omnoho sláv­nejšie je to, čo zo­stáva.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Ba zrov­na ani nebolo os­lávené, čo bolo os­lávené, v tej čias­t­ke, v službe odsúdenia, pre svr­chovanú slávu na­sledujúcej služby Ducha.

Evanjelický

10 Lebo aj to, čo bolo sláv­ne, stráca slávu v porov­naní s touto prenes­mier­nou slávou.

Ekumenický

10 Lebo to, čo bolo raz sláv­ne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu.

Bible21

10 To, co teh­dy bylo slavné, ve srovnání s touto ne­smírnou slávou vlastně ani slavné ne­bylo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček