Ekumenický2. Korintským2,16

2. Korintským 2:16

jed­ným vôňou smr­ti na sm­rť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to súci?


Verš v kontexte

15 Lebo sme Kris­tovou vôňou, príjem­nou Bohu upro­stred tých, čo zís­kavajú spásu aj medzi tými, čo hynú; 16 jed­ným vôňou smr­ti na sm­rť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to súci? 17 Lebo my nie sme ako tí, čo kupčia s Božím slovom, ale hovoríme úp­rim­ne, ako z Boha pred Bohom v Kristovi.

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 ktorým vôňou smr­ti na sm­rť, a ktorým vôňou života na život. Ale na to kto je spôsobný?!

Evanjelický

16 tým­to vôňou smr­ti na sm­rť, tam­tým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsob­ný?

Ekumenický

16 jed­ným vôňou smr­ti na sm­rť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to súci?

Bible21

16 Jedněm jsme smr­telnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní živo­ta k živo­tu. Kdo je ale k ta­kové službě způso­bi­lý?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček