Ekumenický2. Korintským12,8

2. Korintským 12:8

Pre­to som trik­rát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil.


Verš v kontexte

7 a aj pre ne­obyčaj­nosť zjavení. Pre­to, aby som sa ne­povyšoval, bol mi daný do tela os­teň, satanov po­sol, aby ma udieral a tak aby som sa ne­povyšoval. 8 Pre­to som trik­rát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. 9 Ale on mi po­vedal: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa do­konale prejavuje v slabosti. Pre­to sa budem naj­radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne pre­bývala Kris­tova sila.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Za to som trik­rát prosil Pána, aby od­stúpil odo mňa,

Evanjelický

8 Tri razy som prosil Pána, aby ho od­stránil odo mňa,

Ekumenický

8 Pre­to som trik­rát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil.

Bible21

8 Třikrát jsem kvů­li tomu pro­sil Pá­na, aby to ode mě ode­šlo,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček