Ekumenický2. Korintským12,16

2. Korintským 12:16

Dob­re teda, nebol som vám síce na ťar­chu, ale keďže som pre­fíkanec, vraj som vás oklamal.


Verš v kontexte

15 Ja však veľmi rád vy­naložím všet­ko, ba vy­dám aj seba samého za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný? 16 Dob­re teda, nebol som vám síce na ťar­chu, ale keďže som pre­fíkanec, vraj som vás oklamal. 17 Vari som vás vy­korisťoval pro­stred­níc­tvom nie­koho z tých, ktorých som k vám po­slal?

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale nech! Ja som na vás ne­položil bremena; ale súc chyt­rý ľsťou som vás do­stal.-

Evanjelický

16 Dob­re teda, nebol som vám síce na ťar­chu, ale som vraj chyt­rák a pod­viedol som vás.

Ekumenický

16 Dob­re teda, nebol som vám síce na ťar­chu, ale keďže som pre­fíkanec, vraj som vás oklamal.

Bible21

16 Bu­diž, nikdy jsem vás ne­zatěžoval. Jako chyt­rák jsem vás prý ale obelstil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček