Ekumenický2. Korintským12,10

2. Korintským 12:10

Pre­to mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Kris­ta. Lebo keď som slabý, vtedy som sil­ný.


Verš v kontexte

9 Ale on mi po­vedal: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa do­konale prejavuje v slabosti. Pre­to sa budem naj­radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne pre­bývala Kris­tova sila. 10 Pre­to mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Kris­ta. Lebo keď som slabý, vtedy som sil­ný. 11 Stal som sa nerozum­ným; vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali od­porúčať; neza­os­tával som totiž v ničom za naj­pop­red­nejšími apoštol­mi, aj keď nie som ničím.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre­to mám záľubu v slabos­tiach, v po­haneniach, v tiesňach, v prena­sledovaniach, v úz­kos­tiach za Kris­ta; lebo keď som slabý, vtedy som moc­ný.

Evanjelický

10 Pre­to mám zaľúbenie v slabos­tiach, po­haneniach, súženiach, prena­sledovaniach, v úz­kos­tiach pre Kris­ta; lebo práve keď som slabý, som moc­ný.

Ekumenický

10 Pre­to mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Kris­ta. Lebo keď som slabý, vtedy som sil­ný.

Bible21

10 S ra­dostí snáším sla­bosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vž­dyť má sí­la je v mé sla­bosti!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček