Ekumenický2. Korintským11,32

2. Korintským 11:32

V Damasku mies­to­držiteľ kráľa Aretasa dal strážiť mes­to Damask, aby ma uväz­nil,


Verš v kontexte

31 Boh a Otec Pána Ježiša, požeh­naný naveky, vie, že ne­klamem. 32 V Damasku mies­to­držiteľ kráľa Aretasa dal strážiť mes­to Damask, aby ma uväz­nil, 33 ale unikol som z jeho rúk; v koši ma totiž spus­tili ot­vorom v hradbách.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

32 V Damašku vladár kráľa Aretu strážil mes­to Damaščanov, čo ma chcel lapiť;

Evanjelický

32 V Damas­ku mies­to­držiteľ kráľa Areta strážil mes­to Damask, aby ma chytil,

Ekumenický

32 V Damasku mies­to­držiteľ kráľa Aretasa dal strážiť mes­to Damask, aby ma uväz­nil,

Bible21

32 Když jsem byl v Da­mašku, místo­drži­tel po­věřený králem Aretou dal hlídat město, aby mě za­jal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček