Ekumenický2. Korintským11,31

2. Korintským 11:31

Boh a Otec Pána Ježiša, požeh­naný naveky, vie, že ne­klamem.


Verš v kontexte

30 Ak sa treba chváliť, budem sa teda chváliť svojou slabosťou. 31 Boh a Otec Pána Ježiša, požeh­naný naveky, vie, že ne­klamem. 32 V Damasku mies­to­držiteľ kráľa Aretasa dal strážiť mes­to Damask, aby ma uväz­nil,

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

31 Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý je požeh­naný na veky, vie, že neluhám.

Evanjelický

31 Boh a Otec Pána Ježiša, požeh­naný naveky, vie, že ne­klamem.

Ekumenický

31 Boh a Otec Pána Ježiša, požeh­naný naveky, vie, že ne­klamem.

Bible21

31 Bůh a Otec Pá­na Ježíše ať je požeh­naný navěky – on ví, že ne­lžu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček