Ekumenický2. Korintským10,8

2. Korintským 10:8

Veď ak sa aj väčšmi budem chváliť mocou, ktorú nám dal Pán, aby som u vás staval a nie rúcal, nebudem za­han­bený.


Verš v kontexte

7 Hľaďte na to, čo máte pred očami. Ak si je nie­kto is­tý, že je Kris­tov, nech mys­lí zároveň aj na to, že ako on je Kris­tov, tak sme aj my. 8 Veď ak sa aj väčšmi budem chváliť mocou, ktorú nám dal Pán, aby som u vás staval a nie rúcal, nebudem za­han­bený. 9 Nech­cel by som však, aby sa zdalo, že vás chcem vy­strašiť svojimi lis­tami.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo keby som sa i niečo viacej po­chválil ohľad­ne našej moci, ktorú nám dal Pán - budovať a nie vás boriť, nebudem za­han­bený,

Evanjelický

8 Veď keby som sa ešte aj väčšmi chválil mocou, ktorú mi dal Pán, aby som vás vzdelával, a nie, aby som boril, nebol by som za­han­bený;

Ekumenický

8 Veď ak sa aj väčšmi budem chváliť mocou, ktorú nám dal Pán, aby som u vás staval a nie rúcal, nebudem za­han­bený.

Bible21

8 Mohl bych se tou pravo­mo­cí, kte­rou mi Pán dal k vaše­mu bu­dování, a ne k boření, chlu­bit ještě více a ne­byl bych za­hanben.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček