Ekumenický2. Korintským10,7

2. Korintským 10:7

Hľaďte na to, čo máte pred očami. Ak si je nie­kto is­tý, že je Kris­tov, nech mys­lí zároveň aj na to, že ako on je Kris­tov, tak sme aj my.


Verš v kontexte

6 a sme hotoví po­tres­tať každú ne­pos­lušnosť, kým vaša po­slušnosť nebude ú­pl­ná. 7 Hľaďte na to, čo máte pred očami. Ak si je nie­kto is­tý, že je Kris­tov, nech mys­lí zároveň aj na to, že ako on je Kris­tov, tak sme aj my. 8 Veď ak sa aj väčšmi budem chváliť mocou, ktorú nám dal Pán, aby som u vás staval a nie rúcal, nebudem za­han­bený.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

7 Či na to, čo je pred očami, hľadíte? Jest­li ktosi dôveruje v sebe, že je Kris­tov, nech zase to mys­lí u seba, že jako je on Kris­tov, tak s­me aj my Kris­tovi.

Evanjelický

7 Hľaďte na to, čo máte pred očami. Ak je nie­kto pre­svedčený o sebe, že je Kris­tov, nech uváži zase sám v sebe, ako on je Kris­tov, že sme tak aj my.

Ekumenický

7 Hľaďte na to, čo máte pred očami. Ak si je nie­kto is­tý, že je Kris­tov, nech mys­lí zároveň aj na to, že ako on je Kris­tov, tak sme aj my.

Bible21

7 To si vi­dí­te jen na špičku nosu? Kdo je přesvědčen, že patří Kri­stu, ať si uvědo­mí, že jako patří Kri­stu on, tak mu patří­me i my.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček