Ekumenický2. Korintským10,6

2. Korintským 10:6

a sme hotoví po­tres­tať každú ne­pos­lušnosť, kým vaša po­slušnosť nebude ú­pl­ná.


Verš v kontexte

5 a každú po­výšenosť, čo sa dvíha proti po­znávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlien­ku na po­slušnosť Kris­tovi, 6 a sme hotoví po­tres­tať každú ne­pos­lušnosť, kým vaša po­slušnosť nebude ú­pl­ná. 7 Hľaďte na to, čo máte pred očami. Ak si je nie­kto is­tý, že je Kris­tov, nech mys­lí zároveň aj na to, že ako on je Kris­tov, tak sme aj my.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 hotoví súc po­mstiť každý ne­pos­luch, keď sa na­pl­ní vaša po­slušnosť.

Evanjelický

6 a sme pri­pravení tres­tať každú ne­pos­lušnosť, len čo vaša po­slušnosť bude ú­pl­ná.

Ekumenický

6 a sme hotoví po­tres­tať každú ne­pos­lušnosť, kým vaša po­slušnosť nebude ú­pl­ná.

Bible21

6 a jakmi­le bude vaše po­s­lušnost úplná, bu­de­me připra­veni po­tre­stat každou ne­po­s­lušnost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček