Ekumenický2. Korintským10,5

2. Korintským 10:5

a každú po­výšenosť, čo sa dvíha proti po­znávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlien­ku na po­slušnosť Kris­tovi,


Verš v kontexte

4 Zbrane nášho boja nie sú teles­né, ale od Boha majú moc zboriť hrad­by. Nimi rúcame ľud­ské výmys­ly 5 a každú po­výšenosť, čo sa dvíha proti po­znávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlien­ku na po­slušnosť Kris­tovi, 6 a sme hotoví po­tres­tať každú ne­pos­lušnosť, kým vaša po­slušnosť nebude ú­pl­ná.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 ktorí boríme úmys­ly a každú vy­sokosť, ktorá sa po­vyšuje proti známos­ti Božej, a zajímame v plen každú myseľ do po­slušnos­ti Kris­ta

Evanjelický

5 a každú na­mýšľavosť, čo sa dvíha proti po­znaniu Boha, každú myšlien­ku pod­robujeme v po­slušnosť Kris­tovu

Ekumenický

5 a každú po­výšenosť, čo sa dvíha proti po­znávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlien­ku na po­slušnosť Kris­tovi,

Bible21

5 i každou na­dutost, která se staví pro­ti po­znání Bo­ha. Jimi pod­maňuje­me každou myšlenku k po­s­lušnosti Kri­stu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček