Ekumenický2. Korintským10,3

2. Korintským 10:3

Veď hoci žijeme v tele, ne­vedieme boj podľa tela.


Verš v kontexte

2 Prosím vás, aby som sa, keď prídem, ne­musel správať trúfalo, na čo mám podľa svoj­ho pre­svedčenia právo, a to voči tým, čo si mys­lia, že konáme iba podľa ľud­ských zámerov. 3 Veď hoci žijeme v tele, ne­vedieme boj podľa tela. 4 Zbrane nášho boja nie sú teles­né, ale od Boha majú moc zboriť hrad­by. Nimi rúcame ľud­ské výmys­ly

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo prav­da chodíme v tele, ale ne­vojujeme podľa tela -

Evanjelický

3 Žijeme síce v tele, ale nebojujeme podľa tela;

Ekumenický

3 Veď hoci žijeme v tele, ne­vedieme boj podľa tela.

Bible21

3 Ži­je­me sice v těle, ale ne­bo­juje­me pod­le tě­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček