Ekumenický2. Korintským10,2

2. Korintským 10:2

Prosím vás, aby som sa, keď prídem, ne­musel správať trúfalo, na čo mám podľa svoj­ho pre­svedčenia právo, a to voči tým, čo si mys­lia, že konáme iba podľa ľud­ských zámerov.


Verš v kontexte

1 Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kris­tovu mier­nosť a vľúd­nosť — ja, ktorý bývam po­kor­ný, keď som osob­ne medzi vami, no keď som vzdialený, mám voči vám od­vahu. 2 Prosím vás, aby som sa, keď prídem, ne­musel správať trúfalo, na čo mám podľa svoj­ho pre­svedčenia právo, a to voči tým, čo si mys­lia, že konáme iba podľa ľud­ských zámerov. 3 Veď hoci žijeme v tele, ne­vedieme boj podľa tela.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale vás prosím, žeby som sa prítom­ný ne­musel osmeliť v sebadôvere, v ktorej mys­lím od­vážiť sa na nie­ktorých, ktorí mys­lia o nás, ako čo by sme chodili podľa tela.

Evanjelický

2 prosím vás, aby som ne­musel, keď prídem, byť smelý v dôvere, v ktorej, mys­lím, môžem byť smelý pred nie­ktorými, mys­liacimi si o nás, že žijeme podľa tela.

Ekumenický

2 Prosím vás, aby som sa, keď prídem, ne­musel správať trúfalo, na čo mám podľa svoj­ho pre­svedčenia právo, a to voči tým, čo si mys­lia, že konáme iba podľa ľud­ských zámerov.

Bible21

2 Nenuť­te mě, pro­sím, abych vás, až při­jdu, mu­sel přesvědčit, jak směle si mohu troufnout na ty, kdo si mys­lí, že ži­je­me pod­le tě­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček