Ekumenický2. Korintským10,18

2. Korintským 10:18

Veď nie ten je osvedčený, kto sám seba od­porúča, ale ten, koho od­porúča Pán.


Verš v kontexte

16 a tak budeme môcť hlásať evan­jelium aj v krajoch mimo vás a nebudeme sa chváliť tým, čo už je hotové tam, kde pracovali iní. 17 No kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. 18 Veď nie ten je osvedčený, kto sám seba od­porúča, ale ten, koho od­porúča Pán.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo nie ten, kto sám seba od­porúča, je do­kázaný, ale ten, koho Pán od­porúča.

Evanjelický

18 lebo nie ten sa do­kázal, kto sa sám od­porúča, ale koho Pán od­porúča.

Ekumenický

18 Veď nie ten je osvedčený, kto sám seba od­porúča, ale ten, koho od­porúča Pán.

Bible21

18 Důvěryhodný pře­ce není ten, kdo se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček