Ekumenický2. Korintským10,17

2. Korintským 10:17

No kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.


Verš v kontexte

16 a tak budeme môcť hlásať evan­jelium aj v krajoch mimo vás a nebudeme sa chváliť tým, čo už je hotové tam, kde pracovali iní. 17 No kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. 18 Veď nie ten je osvedčený, kto sám seba od­porúča, ale ten, koho od­porúča Pán.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom.

Evanjelický

17 Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi;

Ekumenický

17 No kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.

Bible21

17 „Kdo se chlu­bí, chlub se v Hospodinu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček