Ekumenický2. Korintským10,16

2. Korintským 10:16

a tak budeme môcť hlásať evan­jelium aj v krajoch mimo vás a nebudeme sa chváliť tým, čo už je hotové tam, kde pracovali iní.


Verš v kontexte

15 Ani sa nad­mieru nech­válime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak sa aj naša vážnosť medzi vami zväčší v súlade s určenou mierou, 16 a tak budeme môcť hlásať evan­jelium aj v krajoch mimo vás a nebudeme sa chváliť tým, čo už je hotové tam, kde pracovali iní. 17 No kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 aby sme zves­tovali evan­jelium aj v ob­las­tiach ležiacich za vami, a nie aby sme sa chválili cudzím merad­lom hotovým.

Evanjelický

16 aby sme po­tom kázali evan­jelium aj vo vzdialenejšom kraji a ne­museli sa honosiť hotovou prácou na cudzom poli.

Ekumenický

16 a tak budeme môcť hlásať evan­jelium aj v krajoch mimo vás a nebudeme sa chváliť tým, čo už je hotové tam, kde pracovali iní.

Bible21

16 Pak bu­de­me zvěstovat evange­li­um i tam dál za vá­mi, místo abychom se chlu­bi­li tím, co už je ho­tové v cizím půso­biš­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček