Ekumenický2. Korintským10,15

2. Korintským 10:15

Ani sa nad­mieru nech­válime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak sa aj naša vážnosť medzi vami zväčší v súlade s určenou mierou,


Verš v kontexte

14 Veď sa ne­vys­tatujeme, ako keby sme ne­prišli až k vám, pre­tože s Kristovým evan­jeli­om sme prišli až k vám. 15 Ani sa nad­mieru nech­válime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak sa aj naša vážnosť medzi vami zväčší v súlade s určenou mierou, 16 a tak budeme môcť hlásať evan­jelium aj v krajoch mimo vás a nebudeme sa chváliť tým, čo už je hotové tam, kde pracovali iní.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

15 nech­váliac sa do bez­mier­na cudzími prácami, ale jako takí, ktorí máme nádej, že keď poras­tie vaša viera, budeme zveličení medzi vami podľa svoj­ho merad­la do hoj­nos­ti,

Evanjelický

15 Ale ani sa nech­válime bez miery cudzou prácou; veď máme nádej, že do­siah­neme hoj­ný ús­pech medzi vami, na vlast­nom pôsobis­ku, keď vzras­tie vaša viera,

Ekumenický

15 Ani sa nad­mieru nech­válime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak sa aj naša vážnosť medzi vami zväčší v súlade s určenou mierou,

Bible21

15 Ne­chce­me se nemístně chlu­bit prací druhých. Naopak doufá­me, že jak vaše ví­ra po­ros­te, naše půso­biště se rozšíří ještě dale­ko za vás.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček