Ekumenický2. Korintským10,14

2. Korintským 10:14

Veď sa ne­vys­tatujeme, ako keby sme ne­prišli až k vám, pre­tože s Kristovým evan­jeli­om sme prišli až k vám.


Verš v kontexte

13 No my sa nebudeme nad­mer­ne chváliť, ale podľa miery, ktorú nám vy­medzil Boh, aby sme prišli až k vám. 14 Veď sa ne­vys­tatujeme, ako keby sme ne­prišli až k vám, pre­tože s Kristovým evan­jeli­om sme prišli až k vám. 15 Ani sa nad­mieru nech­válime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak sa aj naša vážnosť medzi vami zväčší v súlade s určenou mierou,

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo sa ne­vys­tierame nad mieru, jako keby sme neboli do­speli po vás, lebo až i po vás sme pr­ví stihli s evan­jeli­om Kris­tovým

Evanjelický

14 Ne­vys­tatujeme sa, ako by sme ani neboli prišli až k vám; veď až k vám sme prišli s evan­jeli­om Kris­tovým.

Ekumenický

14 Veď sa ne­vys­tatujeme, ako keby sme ne­prišli až k vám, pre­tože s Kristovým evan­jeli­om sme prišli až k vám.

Bible21

14 Není prav­da, že se neúměrně roz­píná­me, když do svého půso­biště za­hrnuje­me i vás – vž­dyť jsme k vám s Kri­stovým evange­li­em přiš­li jako první!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček