Ekumenický2. Korintským10,13

2. Korintským 10:13

No my sa nebudeme nad­mer­ne chváliť, ale podľa miery, ktorú nám vy­medzil Boh, aby sme prišli až k vám.


Verš v kontexte

12 My sa však ne­od­važujeme za­radiť sa medzi tých, či porov­návať sa s tými, čo od­porúčajú samých seba; veď sú nerozum­ní, keď sa merajú podľa seba a porov­návajú sa sami so sebou. 13 No my sa nebudeme nad­mer­ne chváliť, ale podľa miery, ktorú nám vy­medzil Boh, aby sme prišli až k vám. 14 Veď sa ne­vys­tatujeme, ako keby sme ne­prišli až k vám, pre­tože s Kristovým evan­jeli­om sme prišli až k vám.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale my sa nebudeme chváliť do bez­mier­na, ale podľa miery merad­la, ktorým nám Bôh na­meral mieru, aby sme do­speli až i k vám.

Evanjelický

13 My sa však nebudeme chváliť bez miery, ale podľa miery pôsobis­ka, ktorú nám vy­meral Boh, aby sme došli až k vám.

Ekumenický

13 No my sa nebudeme nad­mer­ne chváliť, ale podľa miery, ktorú nám vy­medzil Boh, aby sme prišli až k vám.

Bible21

13 My se však ne­hod­lá­me chlu­bit něčím ne­při­měřeným, ale jen v mezích půso­biště, které nám vy­měřil Bůh – půso­biště, které za­hrnuje i vás.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček